พล.อ.มานัต วงษ์วาท ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทัพอากาศได้เตรียมกำลังพล 3 นายแพทย์เพื่อร่วมประชุม แพทย์ทหารไทยและแพทย์ทหารจีนที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับมือกับโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามต้องการสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์ในยามที่เกิดสงครามเชื้อโรค

นอกจากนี้ แพทย์ทหารที่มาฝึกก็มาฝึกด้วยใจ และคนที่มีขีดความสามารถด้านการแพทย์ ในประเทศไทยมีจำนวนมาก จึงไม่ใช่เรื่องยาก ที่จะพาบ้านเมืองให้พ้นภัยในครั้งนี้ ซึ่งในส่วนของแพทย์ทหารที่อยู่ทั้งในประจำการ และลาออกไปแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการสนับสนุนรัฐบาลภายหลังที่มีการ
ขยายเขตนั้นต้องดำเนินการตามคำร้องขอของรัฐบาลและควบคุมกติกาสังคมให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมือง