นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิดเผยถึงมติที่ประชุมเรื่องวันหยุดพิเศษเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีมติเลื่อนวันหยุดทั้งหมดในเดือนพฤษภาคมออกไป โดยมีวันวิสาขบูชา วันแรงงาน วันพืชมงคล และวันฉัตรมงคล ซึ่งจะมีการชดเชยเหมือนกรณีเลื่อนวันสงกรานต์ออกไป นอกจากนี้ ยังจะมีมาตราการผ่อนปรนในบางกรณี อาทิ ให้ร้านอาหารที่ไม่ติดแอร์สามารถเปิดบริการได้ ร้านเสริมสวย ห้างสราพสินค้าต่างๆ รวมถึงตลาดสด และจะมีการประเมิณสถานการณ์ทุก 14 วัน หากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจะมีการออกคำสั่งเพิ่มเติมโดยยังเน้นตามมาตราการของสาธารณสุขเรื่องการเว้นระยะห่าง

โดยมาตรการนี้จะเริ่มใช้ในวันที่ 4 พฤษภาคม ในขณะที่การคงสถานการณ์เคอร์ฟิวก็ยังคงเป็นเวลาเดิม คือ 22:00-04:00 น. ต้องเป็นเวลาเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งรายละเอียดต้องรอโฆษกศบค. แถลงอีกครั้งหนึ่ง