ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์กระทรวงการคลัง ยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ได้จัดเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์ ลงตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ พื้นที่ตำบลสาคู ตำบลไม้ขาว อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต รวมจำนวน 56 ราย ทั้งในส่วนผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่

ด้านทีมพิทักษ์สิทธิ์ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่เขตจังหวัดพัทลุง และสตูล

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเร่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ประชาชนที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โดยเร็วที่สุด