สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ช่วงค่ำ ได้รับรายงานจากสำนักวินิจฉัยและคดีว่า พบพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 รายตำแหน่ง นิติกร สำนักวินิจฉัยและคดี โดยเป็นการพบการติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองตามแนวทางค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ณ บริเวณอาคารแฟลตเคหะหลักสี่
ชอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้สำนักงานได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยทันทีที่พบเหตุแล้ว จากการตรวจสอบประวัติการเจ็บปวยเบื้องต้น พบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ในการนี้ สำนักงานกกต.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อค้นหาบริเวณพื้นที่เสี่ยงเพื่อแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ทราบ เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพื่อตรวจดูอาการต่อไปแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานกกต.ได้ปฏิบัติการทำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อในบริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งดำเนินการคัดกรองพนักงานของสำนักงานอย่างเข้มงวด