นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ พร้อมด้วย ตัวแทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เดินทางมายื่นหนังสือกับปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้คนพิการเขาถึงการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 เพื่อรับเงินเยียวยา 5 พันบาท และขอให้กรมบัญชีกลาง เร่งโอนเงินจากกองทุนคนพิการให้คนมีบัตรพิการคนละ 1,000 บาท

ด้านนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดคลังกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ทางกระทรวงพัฒนาสังคมฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อ เพราะมีตัวตนอยู่ในระบบแล้ว จึงขอให้ตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือกลุ่มบุคลคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด รวมไปถึงกลุ่มคนเร่ร่อน อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะ เช่น สวนลุมพินี หัวลำโพง เพราะเป็นกลุ่มควรให้การช่วยเหลือ สำหรับคนพิการขายสลากฯ เมื่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วไม่ได้รับการพิจารณา เมื่อขอทบสวนสิทธิ์ เจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่ นัดหมายดูสถานที่ประกอบการ สถานที่ทำงาน หรือขอเอกสาร หลักฐานการทำงาน เพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้โดยเร็วที่สุด