ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอและประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19 ) ระดับอำเภอบางกรวย ออกตรวจติดตามและให้กำลังใจการดำเนินการกิจกรรม “โรงทาน delivery to home“ เป็นวันที่ 12 ซึ่งได้รับการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม จากนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 78,900 ชุด ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 – 30 เมษายน 2563 รวม 24 วันจำนวน 11 วัด ๆ ละ 300 ชุด/วัด/วัน ประกอบด้วย
1.วัดเชิงกระบือ ต.บางกรวย
2.วัดชลอ ต.วัดชลอ
3.วัดสักใหญ่ ต.บางขนุน
4.วัดบางอ้อยช้าง ต.บางสีทอง
5.วัดหูช้าง ต.บางคูเวียง
6.วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์
7. วัดศรีประวัติ ต.ปลายบาง
8.วัดใหม่ผดุงเขต ต.ศาลากลาง
9.วัดโตนด ต.วัดชลอ
10.วัดโพธิ์เผือก ต.บางกรวย
11. วัดซองพลู ต.บางขุนกอง

สำหรับวันนีโรงทานวัดหูช้าง ได้รับการสนับสนุนอาหารเพิ่มเติมข้าวผัดกระเพราและไข่พะโล้ จำนวน 500 ชุด จากพระปลัดอำพน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหูช้าง และผัดซีอิ๊ว จำนวน 100 ชุด จากนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายก ทต.ปลายบาง และได้ร่วมออกแจกให้กับพี่น้องประชาชน ทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกด้วย

นายวัชรเดช เกียรติชานน

โดยจัดทำอาหารข้าวกล้องไข่เจียว และน้ำดื่ม ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน นำไปส่งมอบให้กับประชาชนในตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ถึงบ้าน เพื่อไม่ให้คนมารวมตัวกันหนาแน่นที่วัด ลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชประทานพรให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนพ้นวิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งทรงดำริว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบันวัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณรแต่ยังเป็นสถานสาธารณะสงเคราะห์ของชุมชนด้วยจึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการประกอบอาชีพของประชาชนทำให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชน
นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากประชาชนให้กวดขันเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มากขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ รวมทั้งขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานมาทำงานจากที่บ้านแทน(Work from Home) เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิด -19