นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์ไข่ไก่ขณะนี้ ว่า ในส่วนของการห้ามส่งออกไข่ไก่สด ไปนอกราชอาณาจักรยังมีผลไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำหรับการติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดได้มีการรายงานสถานการณ์ ปริมาณไข่ไก่ และราคา เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณไข่ไก่ในภาพรวมมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนในประเทศ ยกเว้นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ยังมีปัญหาขาดแคลนไข่ไก่ เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีฟาร์มไก่ไข่ ล่าสุดได้ประสานไปยังผู้ผลิตไข่ไก่หลายรายให้เร่งดำเนินการจัดส่งไข่ไก่ลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้คนในพื้นที่มีไข่ไก่เพียงพอเพื่อการบริโภค