นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงมาตรการเยียวยาของรัฐบาล ว่า จากการลงพื้นที่ของตนเอง คนส่วนใหญ่ขาดรายได้จากการหยุดงานตามมาตรการของรัฐและเงินสะสมเริ่มหมดแล้ว หลายคนหวังว่าจะได้เงินชดเชย 5,000 บาทจากรัฐบาลมาต่อชีวิตแต่ส่วนใหญ่ต้องผิดหวัง เพราะผู้ได้รับเงินเยียวยามีน้อยมากไม่ถึง 10% ของผู้เดือดร้อนที่ไปลงทะเบียน ตนเองจึงอยากขอร้องรัฐบาลโปรดเห็นใจคนจน และรีบจ่ายเงินชดเชยผู้เดือดร้อนโดยด่วนก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป

ทั้งนี้ รัฐบาลควรเริ่มประกาศมาตรการผ่อนปรนต่างๆให้ประชาชนได้เตรียมการล่วงหน้า เพื่อกลับมาทำมาหากินได้บ้าง ตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเดือดร้อนน้อยลง และเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง โดยต้องไม่กระทบกับมาตรการควบคุมโรค ขณะนี้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจการป้องกันตัวเองได้แล้ว หากสถานการณ์การแพร่ระบาดบรรเทาลงจริง เชื่อว่าการประเมินผลการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในสัปดาห์หน้าคงจะนำไปสู่การยกเลิกสถานการณ์ในสิ้นเดือนนี้ ซึ่งถ้าเป็นจริงเชื่อว่าความเป็นอยู่ของประชาชนจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้อย่างแน่นอน