วันที่​ 3 พฤษภาคม 25613 : พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) เปิดเผยว่า​ ตามที่วันนี้ เป็นวันแรกที่รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการบางประการ โดยอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมที่มีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่ให้บริการดูแลสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้โดยให้จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐบาลกำหนดนั้น

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำกับดูแลการปฏิบัติ

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ฯ ได้สั่งการไปยังตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศ ให้กำหนดแนวทางและปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยจัดเป็นชุดสายตรวจร่วม ประกอบกำลังจากทุกฝ่ายทั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กรุงเทพมหานคร ฝ่ายปกครอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมออกปฏิบัติหน้าที่

พลตำรวจโท ปิยะฯ กล่าวถึง ภารกิจของสายตรวจร่วมว่า “สายตรวจร่วมจะเข้าตรวจสอบกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการ ตามข้อกำหนดที่ออกมา เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง และยังจะเพิ่มการปฏิบัติเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เพ่งเล็งอีกด้วย จึงขอฝากมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านได้โปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือ แม้รัฐบาลจะผ่อนคลายในการดำเนินกิจการบางประเภท แต่ยังจำเป็นที่พี่น้องประชาชนทุกคน ต้องร่วมมือกัน การ์ดอย่าตก เพื่อไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงขึ้นอีก”

“เวลานี้พี่น้องคนไทยทุกคน คือ ฮีโร่ ของประเทศ” ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี​ (สปน.) ใช้ แอปพลิเคชั่น Police I lert u เป็นช่องทางสำหรับให้ประชาชนแจ้งเบาะแส สถานประกอบการ ห้าง ร้าน ที่ไม่ปฏิบัติตามหลัก SOCIAL DISTANCINC ซึ่งการใช้งานสามารถทำได้ง่าย สะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง ขอฝากมายังพี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้โปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการในทุกมาตรการ เพื่อไม่ให้สถานการณ์กลับมารุนแรงขึ้นใหม่” พลตำรวจโท ปิยะฯ กล่าวทิ้งท้าย