พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวถึง การกำหนดมาตรการผ่อนปรนที่มีการออกในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้ ว่า ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นหลักแต่ก็มีการผ่อนปรนให้สามารถดำรงชีวิตได้มากขึ้น โดยมีรายละเอียด เน้นไปใน 2 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน อนุญาตให้เปิดร้านค้าร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ หาบเร่ แผงลอย แต่ต้องซื้อกลับเท่านั้น ห้ามนั่งทานที่ร้าน ตลาดนัด ตลาดน้ำ สามารถเปิดได้ ร้านเสริมสวย ที่ทำได้เพียงตัด สระ ซอย เท่านั้น เพื่อให้มีการใช้เวลาอยู่ในร้านไม่นาน ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีการรักษาระยะห่าง มีการตรวจวัดอุณหภูมิอย่างเหมาะสมมีการทำความสะอาดพื้นผิว หรือบริเวณร้าน แต่มาตรการทั้งหมดสามารถเข้มข้นขึ้นได้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการขึ้นได้

ส่วนการออกกำลังกายซึ่งมีการผ่อนปรนให้สามารถออกกำลังกายกลางแจ้งได้ เช่น เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน เป็นต้น ซึ่งกีฬาเหล่านี้ต้องเล่นกลางแจ้ง และมีการเปิดสวนสาธารณะ ให้ได้ออกกำลังกายมากขึ้น โดยจะต้องมีมาตราการเว้นระยะห่าง และ จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามภายใต้มาตราการผ่อนคลายเหล่านี้ก็ยังมีมาตราการปกติคือการห้ามออกนอกเคหสถาน 22.00 น ถึง 04.00 น. และการตรวจคัดกรองข้ามจังหวัด ทั้งนี้ในระยะต่อไปหากได้รับความร่วมมือกับประชาชนมากขึ้น มีตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลง ก็จะมีการเปิดมาตราการผ่อนคลายเป็นระยะๆต่อไป ซึ่งมาตราการต่างๆยังต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมกันนี้ พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ในวันที่ 3 พ.ค. เป็นต้นไป เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเปิดขายได้ แต่ห้ามนั่งทานที่ร้าน ส่วนจะเป็นต้นเหตุของการมั่วสุมหรือไม่นั้น ประชาชนต้องให้ความร่วมมือไม่มั่วสุมดื่มสุราทั้งในบ้านและนอกบ้าน เพราะถ้าหากมีการมั่วสุมกัน เจ้าหน้าที่ก็สามารถดำเนินคดีได้