นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน พบว่าเกษตรกรจำนวนมากได้ร้องเรียนกับส.ส.พรรคเพื่อไทย ว่า รัฐบาลไม่ให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกร เพราะกลุ่มอาชีพอื่นๆได้รับการเยียวยา คนละ 5,000 บาทต่อเดือน แต่รัฐบาลเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 5,000 บาท ทั้งๆที่กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด นอกจากนี้ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าที่ควร ซึ่งกรณีที่รัฐบาลเยียวยาเกษตรกรครอบครัวละ 15,000 บาท โดยแบ่งให้เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ทั้งๆที่เกษตรกรในภาวะวิกฤติโควิด-19 ลำบาก แต่ละครัวเรือนมีสมาชิกหลายคนไม่ใช่มีคนเดียว และช่วงนี้เป็นช่วงฤดูทำนา ทำสวน ยิ่งลำบากจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล

“รัฐบาลควรที่จะให้ความสำคัญกับภาคเกษตรมากกว่านี้ และควรที่จะมองภาคเกษตรเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ในอนาคตที่ดีที่สุด ดังนั้นการจะมอบเงินเยียวยาภาคเกษตรเพียงครอบครัวละ 15,000 บาท โดยแบ่งให้เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จึงมองว่าไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร และไม่ก่อให้ประโยชน์ในการต่อยอดให้กับเกษตรกร พรรคเพื่อไทยจึงขอเสนอให้รัฐบาลเพิ่มเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นครัวเรือนละ 35,000 บาท จึงจะเพียงพอต่อการยังชีพและการพัฒนาสินค้าเกษตรต่อไป” นพ.สุรวิทย์ กล่าว