เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อม พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. และโฆษก ตร. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. เดินทางไปตรวจสอบความพร้อมของโรงแรม ร่วมกับผู้แทนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และสำนักงานเขตดินแดง จากนั้นได้ร่วมประชุมกับหน่วยร่วมปฏิบัติต่างๆ ทุกหน่วยการดำเนินการ

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวว่า จากกรณีที่รัฐบาล ได้กำหนดมาตรการรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค หรือ State Quarantine โดยได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยหลักในการจัดพื้นที่ควบคุมโรค ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน ในการดำเนินการ ซึ่งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้จัดการพื้นที่ควบคุมโรค ณ โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดกำลังจากส่วนต่างๆ ประกอบด้วย

ทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลตำรวจ รับผิดชอบ การดูแลรักษาพยาบาล การดูแลสภาพจิตใจ รวมทั้งจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ,ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร สนธิกำลังจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยตำรวจตระเวนชายแดนจะรับผิดชอบพื้นที่ไข่แดงภายในอาคารทั้งหมด ในส่วนพื้นที่ไข่ขาวหรือพื้นที่รอบนอกนั้น จัดกำลังทั้งสายตรวจ ฝ่ายสืบสวน และ จราจร ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรโดยรอบ

ฝ่ายควบคุมป้องกันโรค สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย ได้รับความร่วมมือจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานเขตดินแดง ดำเนินการคัดกรอง ตรวจและสังเกตุอาการ รวมทั้งจัดการขยะ และจัดการสุขอนามัย, ฝ่ายอำนวยการ ธุรการ และอาคารสถานที่ โดยตั้งที่ทำการส่วนหน้า บริเวณชั้นล่างของโรงแรม เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลข่าวสาร และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้กล่าวย้ำว่า ปัจจัยของความสำเร็จ จะเกิดขึ้นจากวินัย และความเข้มงวดของทุกฝ่ายที่จะถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ขอให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด มีการสื่อสารและทำความเข้าใจกันทุกฝ่ายเพื่อให้ได้รับความร่วมมือที่ดี ทั้งนี้มีภาคเอกชนที่ต้องการสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลจำนวนมาก ขอให้นำพลังของ “จิตอาสา” เข้ามาสนับสนุนการทำงาน อีกส่วนหนึ่งด้วย”
“ขอให้พี่น้องประชาชน มั่นใจว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมที่จะดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศ และเข้าสู่มาตรการ State Quarantine โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้งได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับตามมาตรฐาน นอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 191 และ 1599