น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนผู้เดือดร้อนสามารถอุทธรณ์สิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทได้ในวันที่ 20 เม.ย.นี้ ว่า ผู้เดือดร้อนจำนวนมากยังไม่ได้รับเงินเยียวยา และเฝ้าคอยการขอทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้ เมื่อกระทรวงการคลังเปิดให้ดำเนินการ หวังว่าผู้รับผิดชอบจะได้เตรียมระบบต่างๆไว้อย่างรอบคอบรัดกุม ให้ผู้เดือดร้อนสามารถอุทธรณ์สิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น โดยเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยได้แจ้งให้ศูนย์ประสานงานของพรรคทั่วประเทศคอยสนับสนุนช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้เดือดร้อนที่พบข้อขัดข้องหรือไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ เพื่อลดปัญหาอุปสรรคลงไปให้เหลือน้อยที่สุด

สำหรับเงินเยียวยา 5,000 บาทถือเป็นเงินก้อนสำคัญในการต่ออายุผู้เดือดร้อนในช่วงขาดรายได้ เพราะทุกคนต่างมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังนั้นจึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ทุกคนเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้พร้อม และขอเรียกร้องรัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์วิธีการขั้นตอนและหลักฐานในการทบทวนสิทธิ์ให้ชัดเจน และเมื่อรัฐเปิดดำเนินการจะได้ลื่นไหลได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้เดือดร้อนทำการอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านระบบ online จะถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด โดยให้ดำเนินการผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งจะมีการเพิ่มปุ่ม “อุทธรณ์” เพื่อให้ผู้ที่ต้องการยื่นอุทธรณ์เข้าไปกรอกข้อมูลโดยรัฐยืนยันว่า ไม่มีความซับซ้อน หรือยุ่งยาก เพราะข้อมูลส่วนใหญ่มีการลงทะเบียนเอาไว้แล้ว