นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความเฟสบุ๊คส่วนตัว ‘Watana Muangsook‘ ซึ่งระบุว่า “โรดแมปจนตรอก” พลเอกประยุทธ์ พูดในรายการคืนวันศุกร์ เกี่ยวกับเงื่อนไขการเลือกตั้งว่า ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย ทั้งพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งและ กกต. โดยจะเชิญ กกต. กรธ. รวมถึงทุกพรรคการเมืองมาพูดคุยหารือ การเลือกตั้งควรเกิดขึ้นในวันเวลาที่ทุกฝ่ายพร้อม ทุกฝ่ายต้องช่วยกันรักษาบรรยากาศ ต้องไม่ขัดแย้งและไม่แบ่งฝ่ายกันอีกและจะต้องสัญญาว่าหลังเลือกตั้งจะต้องมีรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ร่วมมือกันทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการ รวมถึงการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

คำพูดดังกล่าวสะท้อนตัวตนของพลเอกประยุทธ์ว่า ไม่เคยสำนึกว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิทางการเมืองของประชาชนอันถือเป็นสิทธิมนุษยชนจึงไม่อาจตั้งเงื่อนไขกับประชาชน อีกทั้งการขัดแย้งทางความคิดถือเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากประเทศไม่ใช่ค่ายทหารและประชาชนไม่ใช่พลทหารที่พลเอกประยุทธ์จะมาสั่งหันซ้ายหรือหันขวาได้ตามใจชอบ สิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิของประชาชนจึงย่อมมีสิทธิที่จะเลือกใครก็ได้ ส่วนการจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต. ไม่ใช่หน้าที่ของ คสช. หรือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่จะมาเกี่ยวข้อง ยิ่งมีข่าวจะมีคนตั้งพรรคมาสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อโดยเจ้าตัวไม่เคยปฏิเสธ ยิ่งทำให้พลเอกประยุทธ์มีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้ง

ประชาชนฝากบอกพลเอกประยุทธ์ว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีความพร้อมมานานแล้ว มีเพียงฝ่ายเดียวที่ไม่เคยพร้อมและไม่คิดจะพร้อมคือพลเอกประยุทธ์ที่เลื่อนการเลือกตั้งมาโดยตลอด ส่วนที่เพิ่งบอกว่าจะมีการเลือกตั้งไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นั้น พลเอกประยุทธ์เคยพูดแบบนี้มา 4-5 ครั้งแล้วจนกลายเป็นโรดแมปรายปีและจะพูดแบบนี้ทุกครั้งเมื่อเริ่มจนตรอก ดังนั้น หากจะมีใครจะเชื่อถือพลเอกประยุทธ์อีกก็ถือเป็นเสรีภาพ แต่สำหรับผมเลิกเชื่อมานานแล้ว

 

Wattana