นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานการตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน เมื่อวันที่ 9 เมษายนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบว่า สถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้น จุดความร้อนลดลง ฝุ่นละอองลดลง และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เครือข่ายภาคประชาชน และจิตอาสา ซึ่งตนได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลัง เครื่องมือ และอากาศยาน เข้าดับไฟ พร้อมเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดการประทุของไฟขึ้นซ้ำในพื้นที่เดิม ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้แถลงข่าวการจับกุมและดำเนินคดี เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนรับรู้

สำหรับปัญหาหมอกควันข้ามแดน มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรฯ กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดชายแดน เจรจาสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การแก้ไขปัญหา มีความยั่งยืน โดยได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และฝ่ายทหารจัดให้มีชุดพิทักษ์ป่า และชุดดับไฟป่า ประจำหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และต้องมีการอบรมให้ความรู้ที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดสถานการณ์แล้ว ขอให้กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จัดการประชุมถอดบทเรียน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาด และยั่งยืนต่อไป