คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่เขตดอนเมืองติดตามการทำงานของ นายการุณ โหสกุลส.ส. เขตดอนเมืองและทีมงานพรรคเพื่อไทย พร้อมอาสาสมัคร ได้เปิดจุดบริการ อาหารน้ำดื่ม ให้กับประชาชน จำนวน 2 จุด วันละไม่ต่ำกว่า 1,500 ชุด ซึ่งจะมีทั้งอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นสำหรับการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

โดยกิจกรรมดังกล่าวทำมาแล้วกว่า 20 วัน จากนั้นคุณหญิงสุดารัตน์ได้ร่วมแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน พรัอมสอบถาม ถึงความทุกข์ยากของประชาชน จึงทราบว่าเกือบทั้งหมดไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา เพราะระบบ AI ระบุว่า คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ ให้ความเห็นว่าการตรวจสอบผู้ที่ลงทะเบียนควรได้รับการเยียวยาจริงหรือไม่ อาจใช้กลไกของสำนักงานเขต ซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯหรือกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ในต่างจังหวัด เข้ามาช่วยได้ อีกทั้งรัฐบาลจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจริง อย่างครบถ้วนโดยเร็ว จากนั้นพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 35,000 บาท โดยจ่ายให้ 1 ครั้ง เพราะเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งและไวรัสระบาดมาอย่างยาวนาน และ รัฐต้องเร่งเปิดกิจการเพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการ สามารถกลับมาทำมาหากินได้ตามปกติอย่างปลอดภัย