กระทรวงการคลัง ประกาศ การอุทธรณ์กรณีมาตรการเยียวยาเงิน 5,000 บาท รับอุทธรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ไม่รับยื่นเป็นเอกสาร โดยจะเปิดเมื่อได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนรอบปัจจุบันครบถ้วน เร็วสุดในวันที่ 19 เมษายน 2563 และ ช้าสุดในวันที่ 22 เมษายน 2563