นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานรับมอบสินค้าเกษตร โดยนายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยช่วยกันอุดหนุนผลผลิตและสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

เพื่อส่งมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ที่ต้องเสียสละปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างหนัก ซึ่งสินค้าเกษตรประกอบด้วย มะม่วงน้ำดอกไม้มัน (ดิบ) จำนวน 100 กก. มะม่วงน้ำดอกไม้ (สุก) จำนวน 100 กก. มะม่วงเขียวสามรส (ดิบ) จำนวน 100 กก. กล้วยหอม จำนวน 50 หวี กล้วยน้ำว้า จำนวน 50 หวี กล้วยฉาบ จำนวน 50 ถุง กล้วยอบแผ่น 50 กล่อง ถั่วอบสมุนไพร จำนวน 240 ถุง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ

ได้รณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” สำหรับแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีต่อสินค้าเกษตรไทย ที่เริ่มทำให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรแล้วในช่วงนี้ ซึ่งเกษตรกรต้องประสบปัญหาการขายสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ ประกอบกับไม่สามารถเก็บรักษาสินค้าเกษตรสดไว้ได้นาน และขอเชิญชวนหน่วยงาน บริษัท ห้าง/ร้านต่าง ๆ และประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง

หากท่านที่สนใจ ติดต่อประสานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นสื่อกลางประสานอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าเกษตรของจังหวัดนนทบุรี โทร. 02-591-6928, 025914910