นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ประกาศให้เลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 ออกไปก่อน ซึ่งจะชดเชยให้ในวันที่เหมาะสม เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นั้น การรถไฟฯ จึงได้ประกาศงดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 12 ขบวน และขบวนรถโดยสารในเส้นต่าง ๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid–19) รวมงดเดินขบวนรถ จำนวน 194 ขบวน จากขบวนรถเชิงพาณิชย์ให้บริการทั้งหมด จำนวน 236 ขบวน คงเหลือให้บริการ 42 ขบวน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.1

สำหรับบรรยากาศการเดินทางของผู้โดยสารบริเวณสถานีกรุงเทพ เมื่อวานนี้ (12 เมษายน 2563) มีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ จำนวนทั้งสิ้น 5,882 คน แบ่งเป็นผู้โดยสาร ขาออก 2,694 คน ผู้โดยสารขาเข้า 3,188 คน เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ ขบวนรถในพื้นที่ภาคใต้ (ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถท้องถิ่น) จำนวน 1,807 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มี 1,455 คน สายเหนือ 1,118 คน สายตะวันออก 804 คน และสายแม่กลอง 698 คน โดยวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยประมาณ 5,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทำงานประจำ

นายวรวุฒิฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากภาพรวมการเดินทางจะเห็นได้ว่ามีจำนวนประชาชนเดินทางค่อนข้างบางตา เนื่องจากมีมาตรการคุมเข้มในพื้นที่หลายจังหวัดและงดจัดกิจกรรมสงกรานต์ จึงทำให้ประชาชนไม่มีการเดินทาง ยกเว้นกลุ่มคนทำงานประจำ หรือผู้ที่มีความความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัดเท่านั้น ในส่วนของขบวนรถที่ยังคงมีให้บริการ การรถไฟฯได้คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเน้นย้ำให้พนักงานและผู้ใช้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทั้งก่อนและหลังการเดินทางตามสถานีต่าง ๆ ทั่วไปประเทศ มาตรการ Social Distancing กับขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ (ขบวนรถที่มีการสำรองที่นั่ง) โดยการจำกัดการขายตั๋ว เพื่อให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยต่อการแพร่กระจายเชื้อในขบวนรถไฟ การสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลหน้ามืออย่างถูกต้อง เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยต่อตนเองและส่วนรวม ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย