นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ปตท. ร่วมมอบเงิน 1.6 ล้านบาท สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งแอลกอฮอล์ที่จัดหาได้จากโรงงานผู้ผลิตในประเทศ เนื่องจาก ปตท. ไม่มีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เป็นของตนเอง และยังจัดซื้อเพิ่มเติมในรูปแบบเจล และสเปรย์ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลกลาง โดยนายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ดูแลรักษาประชาชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังได้นำสตรอว์เบอร์รี Harumiki ที่ปลูกโดยใช้พลังความเย็นจากกระบวนการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มามอบให้เป็นกำลังใจอีกด้วย

กลุ่ม ปตท. พร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #สานพลังใจWeFightTogether