นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศและในประเทศ เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกได้รับผลกระทบทั้งหมด ไม่ว่าจะไทยและประเทศคู่ค้า ซึ่งสถานการณ์แบบนี้ หากมองอีกมุม เหมาะมากกับการที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส คือ ในช่วงที่โรงงาน อุตสาหกรรม ธุรกิจต่างๆต้องสะดุด เนื่องจากไม่มีออเดอร์งานนั้น ควรมีการฝึกพนักงานหรืออบรม เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะเป็นการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น

รวมทั้งการท่องเที่ยวเอง ควรพัฒนาทั้งสถานที่และพนักงานที่ทำหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว อาจมีการจัดอบรมเพิ่มทักษะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา ความรู้รอบตัว หรือข้อมูลเฉพาะในสถานที่นั้นๆ จะได้เพิ่มความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วย

แต่ในช่วงนี้ที่ธุรกิจอาจไม่มีงบประมาณเพียงพอในการมาอบรมพนักงาน ภาครัฐเองจึงควรเข้ามาช่วยในส่วนนี้ ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาว

พร้อมขอฝากว่า ตอนนี้ไทยกำลังขาดภาคบริโภค ไม่ใช่ภาคการผลิตหรือธุรกิจ หากรัฐบาลมีความตั้งใจอยากช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ ทางเลือกดังกล่าวถือเป็นแนวทางที่ดี เพราะเรื่องนี้ถือเป็นการลงทุน ช่วยให้เม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจได้