11 เมย.2563 กองบังคับการปราบปราม ภายใต้การอานวยการของ พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป., พ.ต.อ.สรร มั่นเมืองรยา รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.5.บก.ป., พ.ต.ท.สุพจน์ พุ่มแหยม, พ.ต.ท.อนุชา ศรีสาโรง, พ.ต.ท.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น, พ.ต.ท.ภูวนนท์ สมัครไทย รอง ผกก.5.บก.ป.

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นาโดย พ.ต.ท.ศิลป์ชัย ถวัลย์ภิยโย สว.กก.5.บก.ป., ร.ต.อ.ธีระพงษ์ คงเขียว รอง สว.กก.๕ บก.ป., ด.ต.พงศภัค สายน้อย, ด.ต.ปรีชา แก้วสวัสติ์, ด.ต.อภิชาติ โชติอัคคี, ส.ต.อ.เอกวิทย์ เจริญศักดิ์ส.ต.อ.เบญจ รงค์ แก้วนวน, ส.ต.ต.พัชรพล เทพสุวรรณ

ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายทะนงศักดิ์ หรือ หนึ่ง เรืองรุก อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาล จังหวัดกระบี่ ที87/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งต้องหาว่ากระทาผิดฐาน “ข่มขืนกระทาชาเราผู้อื่นโดยขู่ เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กาลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้, กระทาอนาจารโดยใช้วัตถุ หรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้าอวัยวะเพศ แก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆโดยใช้กาลัง ประทุษร้าย โดยบคุ คลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ”

จับกุม ได้บริเวณบ้านไม่มีเลขท่ีในสวนยางพารา ม.4.ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จว.นครสีธรรมราช

ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ ผู้ต้องหา กับ น.ส.น้อง (นามสมมุติ) อายุ 19 ปี ที่รู้จักกันประมาณ  4 เดือน โดยในวันเกิดเหตุ วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 20.30 น. น.ส.น้อง ได้ขอความช่วยเหลือผู้ต้องหาให้ มารับไปทาธุระที่ในตลาดอ่าวลึก ผู้ต้องหาจึงได้ขับขี่รถยนต์กระบะมารับ น.ส.น้องจากบ้านพัก ออกไปทางตลาด เมื่อไป ระหว่างทาง ผู้ต้องหาได้เลี้ยวรถเปลี่ยนเส้นทางแล้วพา น.ส.น้อง ไปในรีสอร์ทแห่งหนึ่งใน อ.อ่าวลึก จว.กระบี่ แล้วได้บังคับข่มขืน กระทำชำเรา น.ส.น้อง จนสาเร็จความใคร่ 1.ครั้ง จากนั้นผู้ต้องหาจึงพา น.ส.น้อง กลับไปส่งที่บ้าน ต่อมาผู้ต้องหาทราบ ว่าญาติของ น.ส.น้อง ได้ไปแจ้งความดาเนินคดี ผู้ต้องหาจึงได้หลบหนี จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกากับการ 5.กอง บังคับการปราบปราม ได้สืบสวนติดตามจนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมารับจ้างเลี้ยงวัวชน ที่ หมู่ 4.ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.น คร ศรีธร ร มร าช จึง ไ ด้ วาง แผน เข้าจับกุมไ ต้ ควบคุมตัวน าตัวส่ง พนะกง าน สอบสวน สภ.อ่ าวลึก จ. กร ะ บี่ เพื่อด าเนิน ค ดี ตามกฎหมายต่อไป