นับแต่เดือนมกราคม 2563 ประเทศจีนได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีการแพร่ระบาดออกไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในหลายประเทศจำนวนมาก ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวด้วย รัฐบาลจึงมีนโยบายโดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบคัดกรองบุคคล ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศอย่างเข้มงวด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 8 เม.ย.63 เวลาประมาณ 15.30 น.: พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สตม. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการมาตรการ state quarantine ต่อผู้โดยสารคนไทย จำนวน 32 คน ที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบิน NH 847 ปลายทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งผู้โดยสารทุกคนผ่านระบบคัดกรองครบถ้วนทุกขั้นตอน พบผู้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 37.3 ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 6 คน และได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้โดยสารที่เหลืออีก 26 คน เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมรถขนส่งเพื่อพาไปยังสถานที่กักตัวต่อไป

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ ​รายงาน​