นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้มีคนไทยที่แจ้งประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยแต่ตกค้างอยู่ประมาณ 2,000 คน ซึ่งตั้งแต่มีการประกาศชะลอให้คนไทยเดินทางกลับประเทศ และทางสำนักงานการบินพลเรือนได้ออกประกาศไม่ให้อากาศยานพาณิชย์บินเข้ามาในราชอาณาจักร ขณะนี้มีคนไทยในต่างประเทศที่ซื้อตั๋วเดินทางกลับแล้วแต่ยังไม่สามารถกลับประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 4- 15 เมษายน จำนวน 786 คน ส่วนหนึ่งยังคงตกค้างอยู่ประเทศต้นทาง

ซึ่งในจำนวนนี้มี 100 กว่าคนที่ติดค้างอยู่ใน 6 สนามบินและไม่สามารถออกจากสนามบินได้ คือ ที่เนเธอร์แลนด์ 1 คน, สหราชอาณาจักร 2 คน, ใต้หวัน 1 คน, ญี่ปุ่น (กำลังเดินทางกลับ) 32 คน โดยขณะนี้สถานทูตได้เข้าไปดูแลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

โดยเมื่อวานนี้ (7 เม.ย.) ได้มีคนไทยเดินทางกลับเข้ามาจากเกาหลีใต้ 57 คน, การ์ตา 61 คน และเมื่อมาถึงได้มีการนำตัวไปพักเฝ้ารอดูอาการ 14 วัน เพื่อสอบสวนโรค

ทั้งนี้ขั้นตอนการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศ ต้องมีใบรับรองแพทย์และเอกสารจากสถานทูตก่อนเดินทางกลับมา เมื่อมาถึงจะมีการตรวจอีกครั้งก่อนที่จะนำไปกักตัวเพื่อป้องกันตัวเอง ซึ่งอยากให้ประชาชนเข้าใจ ว่า ทุกคนที่กลับมาไม่ใช่ผู้ป่วย แต่ต้องกักตัวเพราะมาจากพื้นที่เสี่ยง ขณะนี้มีผู้ที่กักตัวทั้งหมด 665 คน ใช้ห้องพักไปแล้วกว่า 386 ห้อง จากทั้งหมดที่มีในขณะนี้ 1,883 ห้อง โดยแบ่งเป็นหน่วยงานราชการ 2 แห่ง และเอกชนซึ่งเป็นโรงแรมอีก 4 แห่ง