นายศิริโชค โสภา อดีต ส.ส. สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงปัญหา การขนส่ง น้ำยางพารา ออกนอกประเทศไปยังมาเลเซียว่า ขณะนี้ทางการมาเลเซียได้เปิดด่านปาดังเบซาร์ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน แต่ยังไม่สามารถ ขนน้ำยางพาราออกจากประเทศได้ เนื่องจากเกิดปัญหาว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจน ในการดำเนินการเพราะเมื่อขนน้ำยางออกไป ที่มาเลเซีย พนักงานทั้งหมดในรถไฟขบวนดังกล่าว จะต้องกักตัว 14 วันทันทีที่กลับถึงประเทศไทย เท่ากับทุกวัน จะต้องมีการสับเปลี่ยนพนักงานใหม่ ซึ่งมีพนักงานไม่พอ ทำให้ไม่สามารถขนน้ำยางพาราออกนอกประเทศได้แม้ มาเลเซียจะเปิดด่านปาดังเบซาร์แล้วก็ตาม

ดังนั้น ขอฝากไปถึงผู้มีอำนาจ ให้พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น และกำหนดมาตรการ แก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยไม่กระทบกับมาตรการควบคุมโรค เพื่อจะช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยางพารา เพราะในขณะนี้ โรงงานบางแห่ง ก็ประกาศหยุดรับซื้อน้ำยางพาราไปแล้ว ในขณะที่ทุกคนยังต้องกินต้องใช้ อีกทั้งมาตรการของรัฐ ก็ยังมีความสับสนว่า เกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากรัฐบาลด้วยหรือไม่ ขอให้ทำความชัดเจนโดยเร็ว เพื่อคลายความทุกข์ให้กับเกษตรกร