ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาล เช้าวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมการประชุม ที่ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เพื่ออนุมัติมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หลังจากมีการอนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน ลูกจ้าง สาธารณสุข เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทย อย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ต่อสู้กับโรคโควิด-19

โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอ ครม. อนุมัติมาตรการชุดที่ 3 หลังจากที่การครม.นัดพิเศษได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงแนวทางในการออกชุดมาตรการ งบประมาณที่จะต้องใช้ รวมถึงที่มาของงบประมาณด้วย ที่จะมีทั้งการออก พ.ร.ก.กู้เงิน และ พ.ร.บ.โอนเงินงบประมาณ

สำหรับมาตรการดังกล่าวจะออกมาดูแลและเยียวยาความเสียหายของประชาชนทุกภาคส่วนได้อีก 6 เดือน คลอบคลุมทั้งภาคประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อน และต้องมีการเข้ามาดูแลเพิ่มเติม กลุ่มผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจและเกิดการจ้างงานต่อไปได้ และจะมีการดูแลกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งดูแลเสถียรภาพ
ของตลาดเงินตลาดทุนไม่ให้เกิดความเสียหายด้วย ซึ่งเป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่ารัฐบาลดูแลอย่างครอบคลุม

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ มีสื่อมวลชนมาบางตา เนื่องจากมีการกำหนดจำนวนสื่อมวลชนเข้ามาทำข่าว จำนวน 1 ทีม ขณะที่สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ จำนวน 1 คน เพื่อลดความแออัดในการป้องกันการแพร่ระบาด?ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสื่อทุกคนที่เข้ามาจะต้องเซ็นชื่อแสดงตน และสังกัดทุกคน