กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเดินหน้าตามแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยเปิดซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และการดำเนินงานของ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานการทำงานร่วมกับบริษัทสมาชิกพร้อมให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันตามที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ของภาครัฐ เพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.

โดยเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ตามเวลาปกติ ดังนี้