สถานีบริการน้ำมันบางจาก เปิดจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร ในราคาพิเศษ 50 บาท ในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากแต่ละสาขาได้รับมาในจำนวนสาขาละ 10 ลังลังละ 12 ชิ้น ซึ่งประชาชนที่สนใจได้เดินทางมาเติมน้ำมันและซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้

โดยในส่วนของสาขาบรมราชนนีขาออกและถนนกาญจนาภิเษกจัดจำหน่ายหมดตั้งแต่ช่วงเวลา 09.30 น.