นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมฯ ร่วมมือกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ จำนวน 58 แห่งทั่วโลก จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งการให้คำแนะนำเรื่องการส่งออก การหาช่องทางจำหน่ายให้กับสินค้าไทย และการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออก ตลอดจนให้คำแนะนำด้านการขยายตลาดส่งออกในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางและการจัดกิจกรรมต่างๆ

 

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศต่างๆ และผลกระทบในมิติการค้ากับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน โดยจะมีการรวบรวมไว้ ณ “ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การค้าจากผลกระทบไวรัส COVID-19” บนเว็บไซต์ของกรมฯ ที่ www.ditp.go.th

โดยแผนการจัดกิจกรรมต่างๆของกรมฯ อาทิ สำหรับการจัด Online export clinic เบื้องต้นที่กำหนดไว้ในช่วงเดือนเม.ย. – มิ.ย. 2563 จะเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโอกาสทางการค้า การดำเนินธุรกิจในตลาดเมียนมา ตลาดอินเดีย ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดแอฟริกา ในกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องสำอาง และวัสดุก่อสร้าง โดยทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง เมืองมุมไบ เมืองดูไบ และกรุงไคโร กิจกรรม Sourcing สินค้าไทยผ่านระบบ VDO Conference ในช่วงเดือนพ.ค. – มิ.ย. 2563 เพื่อคัดเลือกสินค้าอาหาร เครื่องสำอาง วัสดุก่อสร้าง ไปจำหน่ายในตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา โครงการส่งเสริมสินค้าไทยผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ในเกาหลีใต้ ขณะที่การจัด Online Business Matching จะเน้นการจัดกิจกรรมโดยเชิญผู้นำเข้าและผู้ส่งออกหลายรายมาเข้าร่วม โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าผ่านระบบ Tele-Conference กับผู้นำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ชาวเกาหลีใต้ ในเดือนเม.ย. 2563 กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าผ่านระบบ Tele-Conference กับผู้นำเข้าข้าว ผลไม้ สปา และรองเท้า ในตลาดอินเดีย เดือนมิ.ย. 2563 กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านระบบ Tele – Conference กับผู้นำเข้าอาหาร เครื่องสำอาง และวัสดุก่อสร้าง ในตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา ช่วงเดือนพ.ค. – มิ.ย. 2563