นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เผยว่าการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 กำหนดห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกจากเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง ยังคงเดินหน้าการก่อสร้างได้ตามแผนงาน เนื่องจากไม่มีโครงการใดที่ทำการก่อสร้างในช่วงกลางคืน

ส่วนโครงการก่อสร้างถนนพระราม2 ขณะนี้ไม่มีงานที่ต้องดำเนินการในช่วงกลางคืนแล้ว

อย่างไรก็ตาม สำหรับความคืบหน้า โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. หลังจากที่ได้ทำการเวนคืนที่ดิน ล่าสุดมีความคืบหน้าการก่อสร้างทั้งโครงการ 26% โดย ปัจจุบันผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ก่อสร้างทั้ง25 สัญญา ซึ่งยังมีบางช่วงที่ติดปัญหาการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างส่งผลให้โครงการล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย แต่ได้เร่งรัดผู้รับเหมาให้แก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด