นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมฯ ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาภาระผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม 2 มาตรการ คือ การปรับลดอัตราค่าพื้นที่เปล่างานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 ให้กับผู้ประกอบการไทยเป็นกรณีพิเศษ ค่าพื้นที่เปล่า 1 คูหา ขนาด 9 ตารางเมตร อัตราเดิม คูหาละ 20,000 บาท ปรับลดเหลือคูหาละ 17,000 บาท และถ้าสมัครเข้าร่วมงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีกร้อยละ 20 เหลือเพียงคูหาละ 13,600 บาท

การรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกับกรมฯโดยตรง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการระดับ SMEs ในการลดค่าใช้จ่าย ค่าเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในส่วนของค่าสมัครสมาชิกสมาคม กรมฯ จึงเห็นชอบให้ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมงานกับกรมฯ ได้โดยตรง

โดยงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยกำหนดปิดรับสมัครรอบแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ และปิดรับสมัครรอบสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563