เทสโก้ โลตัส แจ้งปรับเวลาเปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ สาขาใหญ่ เปิดตามปกติ – 20.00 น. ส่วนเอ็กซ์เพรส 06.00 – 21.00 น. ตามมาตรการห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ทั่วราชอาณาจักร