น.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. กล่าวถึงเรื่องของอุปกรณ์การป้องกัน ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการชี้แจงว่า ได้มีการวางแผน บุคลากรทางการแพทย์ ไว้แล้วซึ่งต้องใช้หน้ากาก N95 โดยนายกรัฐมนตรี ให้ประเมินว่าจะต้องใช้ในปริมาณเท่าใด และต้องใช้งบประมาณเท่าใด โดยในเบื้องต้นได้กำหนดไว้ที่ 60,000 บาทต่อวัน แต่ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ทั่วโลกก็ต้องใช้เหมือนกันและขณะนี้เองบริษัท 3M ไม่ได้ส่งของให้ตามกำหนดมีเพียงบริษัทจากประเทศจีนที่ส่งมาบางส่วน จากยอดการสั่ง 2 ล้านชิ้น

ส่วนเรื่องยาขณะนี้มีสต๊อกภายในประเทศมี 50,000 เม็ด ซึ่งประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งมายังไทยแล้ว 40,000 เม็ด และในวันที่ 12 เมษายนจีนจะส่งมาอีก 100,000 เม็ด โดยนายกรัฐมนตรี ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนจะได้รับการดูแลกันดีอย่างเป็นทอดๆ พร้อมกับเปิดเผยว่า ขณะนี้นักวิชาการทางการแพทย์ได้หาวิธีการใช้ N95 โดยไม่ต้องทิ้งในครั้งเดียว และสามารถใช้ซ้ำได้อีก 3 ครั้งโดยต้องทดสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จึงถือเป็นข่าวดีในการปรับใช้ตามสถานการณ์