อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 07.57 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 31.89 บาท ขายออก 32.75 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 36.26 บาทต่อยูโร
ปอนด์อยู่ที่ 40.93 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.63 บาทต่อหยวน และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.30781 บาทต่อเยน