ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) มีคำสั่ง วิทยุในราชการศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0051 (ศปก.ตร.)/19 ลงวันที่ 24 ก.พ. ถึง ผบช.ภ.9 ผบก.จว.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และ ผบก.ตชด.ภาค4 ใจความระบุว่า 1.อ้างถึงคำสั่งตร.ที่ 599/2560 ลง 29 ก.ย.60 เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ โดยมอบหมาย พล.ต.อ.ศรีวราห์ รับผิดชอบงานความมั่นคงและกิจการพิเศษ รวมทั้งสั่งและปฎิบัติราชการแทน ผบ.ตร.ในงานดังกล่าว 2.ตามที่มีเหตุก่อความไม่สงบในหลายพื้นที่ (เหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิง) ใน จว.ปัตตานี และ จว.นราธิวาส เมื่อวันที่ 23-24 ก.พ.61 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินสาธารณะ และของประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงกำชับ ผบช. ผบก. และหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง ให้ดำเนินการดังนี้

2.1 บูรณะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกองทัพภาคที่ 4 และฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิด
2.2 เพิ่มมาตรการระวังป้องกันสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ โรงแรม ตลาดสด ร้านค้า สวนสาธารณะ หรือที่หมายล่อแหลมจุดเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งพบปะของประชาชนในพื้นที่ เน้นการตั้งจุดตรวจ, จุดสกัด, ตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะต้องสงสัย และให้ขอความร่วมมือภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ให้แจ้งพฤติการณ์ของบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยที่เข้ามาจอดหรือเคลื่อนไหวอย่างผิดสังเกต พร้อมบันทึกภาพหรือจดจำตำหนิรูปพรรณ เพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวนขยายผล
2.3 กำชับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวัง เตรียมความพร้อมในเรื่องเสื้อเกราะ อาวุธประจำกาย แผนเผชิญเหตุและยุทธวิธี ให้สามารถป้องกันตอบโต้และปฏิบัติการเชิงรุก เมื่อเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2.4 ในพื้นที่เกิดเหตุให้เร่งรัดสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ วัตถุพยาน และจากกล้องวงจรปิด รวมทั้งพยานบุคคลและพยานแวดล้อม เพื่อพิสูจน์ทราบผู้กระทำความผิด ตามพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว
2.5 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องอำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด จัดฝ่ายสืบสวน บช./ภ.จว. ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและปฎิบัติโดยเคร่งครัด

 

Thai Police

Thai Police