สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง สถานการณ์ที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ว่า จากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ทั้งทางด้านสาธารณสุข และเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง เป็นเรื่องที่ทุกคนในชาติจะสามารถฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้หรือไม่ ตนมองว่าชีวิตของประชาชนสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง ต้องร่วมกันทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตของประชาชนไว้ด้วยวิธีที่ชาญฉลาด และสร้างบาดแผลให้กับประเทศน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และพรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณ การออกกฎหมายเร่งด่วน และการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อจะได้ฝันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

นอกจากนี้ สมพงษ์ กล่าวถึง ความมือของทุกฝ่ายในการแก้ปัฐหาไวรัสโควิด-19 ว่า ทุกวันนี้หมอ พยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เป็นนักรบแนวหน้าให้กับประเทศ กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเอาชนะกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทุกฝ่ายในสังคมต่างช่วยสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ ในขณะที่รัฐบาลก็พยายามทำงานอย่างหนักเช่นกัน แม้ว่าแนวทางการรับมือของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมายังขาดความเป็นระบบและขาดการมองปัญหาให้ครบทุกมิติ ทุกมาตรการหรือคำสั่งการล้วนเป็นการแก้ปัญหาหนึ่ง และสร้างอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมา

การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา นอกจากต้องมองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาให้รอบด้านแล้ว ยังต้องคำนึงถึงมิติของการเคารพในความเป็นมนุษย์ เคารพในการมีส่วนร่วมรับรู้ร่วมชะตากรรมร่วมกันของทั้งสังคม ด้วย

วันนี้ตนคิดว่ารัฐบาลต้องมีความเด็ดขาด และชัดเจนโปร่งใส เพื่อยับยั้งไวรัสโควิด-19 ไม่ให้ลุกลามมากจนระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมืออย่างเช่นในประเทศอิตาลี นั่นหมายความว่าหมอ พยาบาล ซึ่งเป็นนักรบแนวหน้าต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกันที่พรั่งพร้อมไม่ขาดแคลนจนต้องออกมาขอรับบริจาค