นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความสนใจยื่นขอสิทธิเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้มีผู้สนใจยื่นขอรับสิทธิกว่า 22ล้านรายแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลังขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับการพิจารณาที่โปร่งใส และรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถช่วยให้การคัดกรองต่างๆ ง่ายขึ้น โดยการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพราะหัวใจหลักของการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้คือ ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจจะขอเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ในอนาคตด้วย ที่สำคัญ อยากขอให้ผู้ลงทะเบียนทุกท่านทำความเข้าใจด้วยว่า การลงทะเบียนในครั้งนี้ไม่ได้ยืนยันว่าท่านจะได้รับเงินเยียวยา เพราะผู้ที่จะได้รับเงินจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างชัดเจนว่าได้รับผลกระทบจริงแล้วเท่านั้น

นายธนกร กล่าวอีกว่า รัฐบาลเข้าใจในความทุกข์ยากของประชาชน แต่การคัดกรองก็เพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไว้แค่ 3 ล้านราย และไม่ใช่การลงทะเบียนแบบมาก่อนได้ก่อน ทั้งนี้ ปัจจุบันเราเตรียมเงินก้อนแรกที่เคยได้รับการอนุมัติไว้ 4.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งสามารถจ่ายให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไปก่อนในเดือนแรกได้ และหากตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์ที่ควรได้รับความช่วยเหลือมีสูงกว่า 3 ล้านคน รัฐบาลก็ยังมีงบประมาณเพียงพอที่จะจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับเงิน 5,000 บาท ก็อย่ากังวล รัฐบาลจะมีมาตรการอื่นๆ ทยอยออกมาช่วยเหลือ ขณะที่บุคคลที่กรอกข้อมูลเท็จเพื่อหวังเงินเยียวยา 5,000 บาทนั้น หากถูกตรวจสอบพบในภายหลังจะถูกเรียกเงินคืนทั้งหมด ขอให้ทุกคนเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน เพราะยามนี้ทุกคนเดือดร้อนกันหมด