นนทบุรี : วันที่ 30 มี.ค.63

เมื่อวลา 11.30 นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวยในฐานะผอ.ศอ.จอส.พระราชทานและประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19 ) ระดับอำเภอบางกรวย พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายก ทต.ปลายบาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี “ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “ ครูโรงเรียนในเขตเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง และกลุ่มสตรีตำบลปลายบาง ตำบลบางคูเวียง และตำบลมหาสวัสดิ์ ณ บริเวณด้านล่างอาคารห้องประชุม อันเป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ซึ่งร่วมกันดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน 30,124 แผ่น สำหรับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล คนละ 1 แผ่น ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ออกตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี

 

ผู้ที่ร่วมกิจกรรมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน และกำหนดให้โต๊ะทำงานตั้งห่างกัน 3 เมตร ผู้ทำงานนั่งทำงานโต๊ะละ 3 – 4 คน นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามเฝ้าระวัง และตรวจสอบหากมีอาการไอ มีไข้ และอาการที่เข้าข่ายการติดไวรัสโคโรน่า หรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้แจ้ง จนท.สาธารณสุขอำเภอบางกรวยโดยทันที