กลุ่มซีไอเอ็มบี ปูพรมสู่การทำงานกับกลุ่มการเงินระดับอาเซียน โดยเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาสอบชิงทุน CIMB ASEAN Scholarship 2020  ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการศึกษา  ได้แก่ ค่าเทอม ค่าสมัครสอบ ค่าครองชีพ และเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีแล้ว ยังีโอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่มีเครือข่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วอาเซียน ภายใต้โปรแกรม The Complete BankerTM เปิดรับสมัครทางออนไลน์แล้ววันนี้ – 15 เม.ย. 63 สำหรับผู้ที่สนใจ เพียงคลิกที่ https://careers.cimb.com/students/cimb-asean-scholarship
นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า “กลุ่มซีไอเอ็มบี ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาจากทั่วอาเซียนเพื่อชิงทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ประจำปี 2563 เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง CIMB ASEAN Scholarship เป็นมากกว่าทุนการศึกษา เพราะนอกจากการให้ความสนับสนุนด้านการเงิน เรายังมีพี่เลี้ยงคอยอยู่ข้างๆ ให้คำแนะนำ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการสร้างคน สร้างเด็กรุ่นถัดไปที่มีความสามารถให้เติบโตไปพร้อมกับภูมิภาคอาเซียนของเรา เพื่อเป็นการตอกย้ำคำมั่นและพันธกิจของกลุ่มซีไอเอ็มบีของการลงทุนในอาเซียน ซึ่งต้องลงทุนไปพร้อมๆ กันทั้งเงินและคนให้บรรลุเป้าหมายของการก้าวเป็นองค์กรชั้นนำในอาเซียน”

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ได้แก่ นักเรียนหรือนักศึกษาอายุไม่เกิน 24 ปี สัญชาติ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ที่กำลังจะเข้าศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หรือ ชั้นปีที่ 2 โดยไม่จำกัดสาขาวิชา มีผลการเรียนในระดับดี  อีกทั้ง ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับ หรืออยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาหรือเงินสนับสนุนทางการศึกษาอื่นซึ่งมีเงื่อนไขผูกพัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://careers.cimb.com/students/cimb-asean-scholarship หรือโทร. 02 638 8111