จากการลงพื้นที่สำรวจราคาไข่ไก่ที่ตลาดห้วยขวาง พบว่า ไข่ไก่ราคาแผงละ 100-130 บาท ตามขนาด ส่วนราคาขายปลีก 10 ฟองราคาอยู่ที่ 39-45 บาท ตามขนาดของไข่ไก่เช่นกัน ซึ่งจากการสังเกตุมีประชาชนทยอยเดินทางมาซื้อไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง มีทั้งซื้อยกแพงและซื้อปลีก เพื่อนำไปประกอบอาหาร

ทั้งนี้ จากการสอบถามแม่ค้าแผงไข่ในตลาดระบุว่า ราคาไข่ไก่ปรับลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ประมาณแผงละ 10-20 บาท สาเหตุที่ทำให้ไข่ไก่แพง มองว่าเป็นช่วงหน้าร้อนไก่ไม่ค่อยออกไข่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติตามฤดูกาล แต่ที่ทำให้ไข่ไก่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น เพราะประชาชนออกมาซื้อกักตุน ทำให้ไข่ไก่หมดเร็วทุกวัน และไม่สามารถสั่งเพิ่มจากพ่อค้าคนกลางได้ ต้องสั่งวันต่อวันเท่านั้น

นอกจากนี้ ได้สำรวจราคามะนาวช่วงหน้าร้อนพบว่าราคาปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท จากกิโลกรัมละ 40-60 บาท จากช่วงที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาสินค้าอื่นจากการสอบถามมีบางประเภทที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นเช่น ต้นหอม ผักชี ปรับเพิ่มขึ้น 5-10บาท