นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกของประเทศไทยในปีนี้ คาดว่าการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้นได้ในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากตลาดส่งออกของไทยหลายประเทศ รวมถึงประเทศจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญมีแนวโน้มต้องนำเข้าสินค้าเพิ่มมากขึ้น หลังจบการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารเชื่อว่าความต้องการจะเพิ่มมากขึ้น

แต่ที่ยังต้องติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งจะมีผลต่อการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง เช่นปิโตรเคมี เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์

โดยยอมรับว่าตกใจ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการการส่งออกของประเทศในปีนี้ ติดลบถึงร้อยละ 8.8 แต่เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ราคาน้ำมันค่อนข้างต่ำที่ 35 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลก็ถือเป็นตัวเลขที่เข้าใจได้