นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชน ว่า บริษัทเอกชนหนึ่งในบริษัทที่ยื่นประเมิน ได้แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า Rapid test สำหรับตรวจหาเชื้อชุดก่อโรค COVID-19 ยี่ห้อ Bioeasy ซึ่งผลิตโดยบริษัท Shenzhen Bioeasy Technology จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ไปแล้วนั้น เพราะรัฐบาลสเปน เพิ่งแถลงว่าใช้ไม่ได้ผล จึงขอยกเลิกและไม่นำเข้ามาจำหน่ายแล้ว ซึ่งได้สอบถามไปยังอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะผู้ตรวจสอบ และ อย.ในฐานะผู้ออกใบอนุญาต ว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นอย่างไร ซึ่งยังไม่ได้คำตอบ และได้สั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่เกิดขึ้นแล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และให้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ภายใน 7 วัน

ทั้งนี้หากมีการดำเนินการไม่ถูกต้อง ทำให้ทางราชการเสียหาย มีการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่มีละเว้น

โดยการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นเรื่องทางวิชาการ ที่ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการทางวิชาการ ฝ่ายบริหาร ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่าย สั่งการได้ ที่ผ่านมา อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เคยให้ข้อมูลในที่ประชุม และการแถลงข่าวว่า ไม่สนับสนุนการตรวจโดยใช้ Rapidtest เพราะใช้วิธีการสวอปได้ผลที่แน่นอนกว่า เชื่อว่าท่านจะมีคำตอบและชี้แจงได้ ทั้งการรับรองมาตรฐาน และการที่บริษัทขอยกเลิกในอนุญาตที่ได้รับไปแล้ว