นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีกระทรวงการคลังเปิดให้แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท ว่า รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมให้ดี อย่าให้เกิดกรณีเปิดให้ลงทะเบียนแล้วระบบล่ม อย่าพยายามเยียวยาประชาชนเพื่อหวังผลทางการเมือง ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก ถ้าไม่จัดระบบให้ดีก็จะเกิดปัญหาตามมา

ซึ่งเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดแบ่งหมวดหมู่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบออกเป็นกลุ่ม หรือระบุกลุ่มเลขท้ายในบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นเลขท้ายสุด เช่น กลุ่มลงท้ายด้วยเลข1เลข2 เรียงตามลำดับ เพื่อลดความแออัดของการพยายามเข้าถึงการรับสิทธิ์เยียวยาพร้อมๆกันทั่วทั้งประเทศจนระบบล่ม รัฐบาลต้องมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาสนับสนุนในเรื่องนี้ รวมถึงการดำเนินการกับกว่า 44 เว็บไซต์ ที่เป็นเว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาปลอม เพื่อลดความสับสนของประชาชน รัฐบาลอย่าสื่อสารผิดพลาดบ่อยๆจนกลายเป็นผู้ทำลายกฎกติทางสังคมโดยเฉพาะ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่เป็นหนึ่งในวิธีลดการแพร่ระบาดของโรคเสียเอง ไม่ควรปล่อยให้ประชาชนเข้าไปเบียดเสียดเพื่อเข้ารับการเยียวยาจนกลายเป็นภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคซ้ำเข้าไปอีก

นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นหน้าที่ๆรัฐบาลต้องดำเนินการ แต่ต้องเตรียมความพร้อมและลดขั้นตอนความยุ่งยาก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาได้สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง