นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อของ กกต. 7 คน ที่เสนอเข้ามา ว่า แม้จะต้องขยายเวลาการสรรหาออกไปอีกก็ไม่กระทบกับโรดแมปเลือกตั้ง หากมีอะไรเกิดขึ้น กกต. ชุดปัจจุบันก็ยังสามารถทำงานได้ แม้อาจจะไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับตัว กกต. หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ก็สามารถทำในส่วนที่ทำได้ ซึ่งการที่จะต้องขยายเวลาการ 90 วัน หรือ 3 เดือน ก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนายน แต่หาก ถึงเวลานั้น กกต.ใหม่ ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ กกต. เก่าก็ยังปฎิบัติหน้าที่ได้ โดยมารยาท กกต.เก่า ก็จะหารือกับ กกต.ใหม่ ก่อนที่จะดำเนินการ รวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วย เพราะตามข้อกฎหมายไม่มีปัญหา แต่เป็นปัญหาด้านการปฏิบัติมากกว่า หากถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันทุกอย่างก็ไม่มีปัญหา

นายวิษณุ กล่าวต่อไปว่า ส่วนคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ ก็เขียน ไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจน ไม่ได้มีการแต่งเติมเพิ่มคุณสมบัติให้สูงขึ้น ทั้งนี้รู้สึกเห็นใจคณะกรรมการสรรหา กกต. ที่อาจเห็นว่าไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่ก็ไม่สามารถ เชิญผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมมาทำหน้าที่ได้ ต้องเสนอรายชื่อเท่าที่มีอยู่ให้ สนช. เป็นผู้พิจารณา และการที่ผลการพิจารณาออกมาเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกคนก็มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน คงไม่มีใครสามารถไปล็อบบี้ได้  โดยยืนยันว่า รัฐบาล และ คสช. ไม่ได้อยู่เบื้องหลังการลงมติ ไม่เห็นชอบรายชื่อ กกต. ทั้ง 7 คน เพราะสภานิติบัญญัติ (สนช.) ก็มีกระบวนการพิจารณาที่ไม่สามารถแทรกแซงได้ง่าย

ส่วนการทุจริตเงินสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นายวิษณุ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการ ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้ว