นายวิทยา เปรมจิตร์ นายกสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชน รถโดยสารร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่า การให้บริการของรถร่วมขสมก.ยังคงเป็นไปด้วยความปกติ แม้ว่าจะมีการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉิน และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายอดผู้ใช้บริการลดลงเรื่อยๆ จนมาถึง ณ วันที่ 26 มีนาคม พบว่าลดลงเกิน 70% แล้ว ซึ่งต้องยอมรับว่ามีผู้ประกอบการบางส่วนลดเที่ยว เนื่องจากแบกรับภาระไม่ไหว

แต่ ณ ขณะนี้ยังวิ่งให้บริการครบทุกเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทาง

ทั้งนี้ หากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการออกมาดูแลผู้ประกอบการ คาดว่าไม่เกิน 1 สัปดาห์ รถร่วมอาจจำเป็นต้องหยุดให้บริการทั้งระบบ เนื่องจากการวิ่งรถมีค่าใช้จ่าย 4,000 กว่าบาทต่อวัน แต่รายได้จริงไม่ถึง 1,000 บาทต่อวัน

นอกจากนี้ ทางสมาคมฯได้ยื่นหนังสือไปยังกรมการขนส่งทางบกและขสมก. ขอให้ลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของผู้ประกอบการ เช่น เลื่อนการเสียภาษีรถประจำปี เลื่อนการตรวจสภาพรถ ยกเว้นเก็บค่าตอบแทนเลื่อนการจ่ายภาระหนี้เป็นต้น