บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตหลังรัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ 26 มีนาคมนี้ – 30 เมษายน 2563 พบว่า ในช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนเดินทางน้อยลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารที่ทำการจองตั๋วล่วงหน้าไว้แล้ว

ขณะที่ บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น1และชั้น3 ช่องจำหน่ายตั๋วปิดการจำหน่ายทุกเส้นทาง มีเพียงการเปิดคืนตั๋วและสำรองที่นั่งให้กับผู้โดยสารที่จองล่วงหน้า ซึ่งบริเวณหน้าช่องจำหน่ายจะมีประกาศของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปิดประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้โดยสารทราบ

ทั้งนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะถึงการปฏิบัติตามมาตรการ social distancing เว้นระยะห่างของที่นั่งบนรถโดยสาร และจำกัดการเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า บนรถโดยสารทุกคันขณะนี้ได้ดำเนินตา มาตารอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างที่นั่งบนรถโดยสารเพื่อรับการตรวจของด่านสกัดในระหว่างเส้นทางที่วิ่งให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าไว้สามารถเดินทางได้ปกติ แต่หากไม่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อขอคืนตั๋วและเลื่อนการเดินทางได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีความเข้มงวด ซึ่งอาคารผู้โดยสารแต่ละฉันสามารถเข้าออกได้เพียงชุดเดียว เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย