นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงมาตรการเพิ่มเติมที่พรรคได้กำหนดเพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 ว่า

นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ ผู้อำนวยการพรรคฯ ได้แจ้งข้อกำหนดถึงกรรมการบริหารพรรค รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด อดีต ส.ก. ส.ข. ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกพรรคทุกท่านว่าเนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในปัจจุบัน สำนักงานเลขาธิการพรรค จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานใหญ่พรรค ดังนี้

  1. เปิดทำการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และหยุดทำการในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของทางราชการ
  2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่พรรค ทำงานที่บ้านได้ และให้มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่พรรคเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
  3. ห้ามเจ้าหน้าที่พรรค เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด โดยเด็ดขาด (ยกเว้น กรณีที่จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน) หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษให้พ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่พรรค
  4. ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

ขณะเดียวกัน นายราเมศ กล่าวต่อว่า มาตรการเรื่องกำหนดเวลาคงต้องประเมินสถานการณ์เป็นระยะ ขณะนี้อยากให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันด้วยความสามัคคีและมีวินัย ช่วยกันเพื่อประเทศของเรา หากคนไทยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวเราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน เรื่องนี้ไม่มีฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ไม่มีว่าใครใส่เสื้อสีอะไร ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน