ตามที่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี เป็นการชั่วคราว รวมจำนวน 37 สาขา ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด และล่าสุด กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) โดยระบุว่าการปิดห้างสรรพสินค้าไม่รวมถึงพื้นที่ตั้งของธนาคาร นั้น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงขอแจ้งเปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑลข้างต้น รวมจำนวน 17 สาขา ที่ตั้งอยู่ในโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือโซนเดียวกันกับสถาบันการเงินแห่งอื่น โดยพิจารณาตามประกาศของภาครัฐ และนโยบายของห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่ง และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

1.สาขาบิ๊กซี รังสิต คลอง 6 2.สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์ 3.สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 4.สาขาเมกา บางนา 5.สาขาสุขสวัสดิ์ 6.สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 7.สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ 8.สาขาเพลินนารี่ มอลล์ 9.สาขาเทสโก้ โลตัส พระราม 4 10.สาขาเจริญนคร 11.สาขาบิ๊กซี แจ้งวัฒนะ 12.สาขาศรีนครินทร์ 13.สาขาเพียวเพลส รามคำแหง 110 14.สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ 15.สาขาเดอะมอลล์ บางแค 16.สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และ 17.สาขาบิ๊กซี บางปะกอก

ทั้งนี้ สาขาที่เปิดทำการทุกแห่งของ ธอส. ได้กำหนดให้ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ
การทำความสะอาดตามจุดสัมผัส การตรวจวัดอุณหภูมิ และกำหนดระยะห่างในการนั่งของผู้เข้ารับบริการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน หรือสามารถทำธุรกรรมกับ ธอส. โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคาร ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง Mobile Application : GHB ALL และระบบ Internet Banking ของ ธอส. ที่ www.ghbanksmart.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์