นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการรับมือต่อสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่า ขอเป็นกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ทุ่มเทเพื่อทำงานเพื่อประชาชนและประเทศ ขณะนี้ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าความสามัคคี มีวินัย ปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด เรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องใหม่กันทุกคน การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ การศึกษาข้อมูลเพื่อป้องกันอย่างถูกวิธี สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องช่วยกันเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด และต้องยอมรับว่าเหตุการณ์นี้มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อรัฐบาลมีความจำเป็นในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ก็จะต้องมีแผนรองรับเช่นกัน การปิดกิจการ การเลิกจ้าง การหยุดงาน มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เชื่อว่ารัฐบาลจะมีมาตรการต่างๆ ตามมา

สำหรับเรื่องสำคัญอีกประการคือ เรื่องอาหารการกิน ยารักษาโรค รัฐบาลควรมีการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ การทำแอปพลิเคชันเพื่อเป็นแผนที่บอกพิกัดร้านอาหาร ร้านขายยา ว่ามีที่ใดบ้างให้เป็นระบบ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกของประชาชน อีกทั้งรัฐบาลต้องรวมศูนย์การสื่อสารให้ไปอยู่ที่ศูนย์บัญชาการที่ทำเนียบเพียงที่เดียว ทุกหน่วยงานควรส่งข้อมูลมาส่วนกลางเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการสื่อสารข้อมูลเพราะการสื่อสารกับประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้ความรวดเร็ว และแม่นยำ สำคัญที่สุด

ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทย ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คนไทยทุกคนจะจับมือกันผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน