โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ลุยเปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 แห่งแรกของประเทศไทย ในวันนี้

ทั้งนี้จะใช้อาคารหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยเบื้องต้น 300 เตียง